ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Współwłasność rzeczy występuje, gdy więcej niż jedna osoba jest właścicielem jednej rzeczy. Każdy współwłaściciel ma prawo uruchomienia procedury zmierzającej do wyjścia ze stanu współwłasności (zniesienia współwłasności). Nie potrzebna jej tutaj zgoda pozostałych współwłaścicieli. Zniesienia współwłasności można dokonać na jeden z trzech sposobów:

  • przez podział fizyczny rzeczy wspólnej (np. podział nieruchomości na mniejsze działki i przydział utworzonych działek konkretnym współwłaścicielom na wyłączną własność) – z możliwością ewentualnych dopłat pieniężnych. Sąd wyznacza wówczas termin i sposób uiszczenia ustalonych kwot oraz odsetek od nich, jednak nie może to być dłuższy okres czasu niż 10 lat. Zasięgana jest też opinia biegłego co do sposobu podziału;
  • przez przyznanie rzeczy stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli (lub do współwłasności kilku z nich) z obowiązkiem spłaty pozostałych – w uproszczeniu polega to na ustaleniu wartości nieruchomości i przysądzeniu stosownych kwot zgodnie z dotychczas posiadanym udziałem;
  • przez sprzedanie rzeczy (prawa) i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy wszystkich współwłaścicieli.

Prosimy o opisanie istoty sprawy (problemu) oraz stanu majątkowego (chodzi o okoliczności wskazujące na brak możliwości ponoszenia przez Pana/Panią kosztów procesu).

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Back to top button