Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna może zostać udzielona osobie, której nie stać na zapłacenie opłaty sądowej lub zatrudnienie adwokata mogącego poprowadzić sprawę w sądzie.

Jak sprawdzić czy przysługuje mi nieodpłatna pomoc?

W celu weryfikacji możliwości ubiegania się o pomoc prawną należy wypełnić formularz kontaktowy. Prosimy o opisanie istoty sprawy (problemu) oraz stanu majątkowego (chodzi o okoliczności wskazujące na brak możliwości ponoszenia przez Pana/Panią kosztów procesu).

Nasi prawnicy zapoznają się z otrzymanymi informacjami i ocenią zakres pomocy, którą Pan/Pani może uzyskać (ewentualnie poproszą o przedstawienie dodatkowych informacji).

Formularz kontaktowy:

Z przykrością informujemy, że na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie zgłoszenia. Obecnie udzielamy pomocy TYLKO w sprawach wymienionych w zakładce OBSZARY POMOCY (są to sprawy: oddłużeniowe, alimentacyjne, o podział majątku wspólnego małżonków, zachowek i dział spadku, wekslowe, upadłościowe, zniesienie współwłasności, odszkodowanie i zadośćuczynienie, zwrot pożyczki i zapłatę za fakturę, zapłatę wynagrodzenia i odprawy). Wobec powyższego prosimy o zadawanie pytań, które dotyczą tylko wskazanych powyżej dziedzin. Jednocześnie przypominamy, że nasza pomoc jest skierowana do osób niemajętnych, to jest do osób, które nie mogą samodzielnie ponosić kosztów udziału w sprawie sądowej.

    Back to top button