SPRAWY O ZAPŁATĘ (DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI)

Ktoś Ci nie zapłacił? Niespłacona pożyczka, niewypłacone wynagrodzenie za pracę, a może nieuregulowana faktura od kontrahenta? Pomożemy Ci w odzyskaniu wszelkich wierzytelności. Wielokrotnie już właściwie sformułowane przedsądowe wezwanie do zapłaty prowadzi do uregulowania zobowiązania przez dłużnika. W przeciwnym przypadku zapewnimy pełne wsparcie prawne w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Prosimy o opisanie istoty sprawy (problemu) oraz stanu majątkowego (chodzi o okoliczności wskazujące na brak możliwości ponoszenia przez Pana/Panią kosztów procesu).

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Back to top button