SPRAWY O DZIAŁ SPADKU

Po postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, należy przeprowadzić dział spadku. Wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (czy też sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia) wskazują bowiem jedynie ich udziały w spadku. Dopiero wskutek działu spadku określone przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku przypadną poszczególnym spadkobiercom.

Dział spadku może polegać na podziale fizycznym (przyznanie konkretnych rzeczy lub praw ze spadku i dopłat) i podziale cywilnym (sprzedaż majątku i podział uzyskanych środków).

Prosimy o opisanie istoty sprawy (problemu) oraz stanu majątkowego (chodzi o okoliczności wskazujące na brak możliwości ponoszenia przez Pana/Panią kosztów procesu).

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Back to top button