SPRAWY ALIMENTACYJNE

Alimenty to, w pewnym uproszczeniu, świadczenia, które zapewniają utrzymanie członkom rodziny, którzy samodzielnie nie mogą zaspokoić swoich potrzeb. Obowiązek ten dotyczy nie tylko rodziców i dzieci. Polski system prawny przewiduje również: alimenty na rzecz dziecka od dziadków; alimenty na rzecz byłego małżonka; alimenty na rzecz małżonka pozostającego w separacji; alimenty na rzecz członka rodziny (od krewnego w linii prostej lub rodzeństwa). Od czego zależy wysokość zasądzonych alimentów? Sąd orzekając o wysokości świadczenia alimentacyjnego, bierze pod uwagę:

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (pod tym pojęciem rozumie się podstawowe, biologiczne oraz edukacyjne potrzeby),

  • możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (co istotne, nie chodzi tu o to, ile ktoś faktycznie zarabia, ale o to, ile mógłby zarabiać, gdyby w pełni wykorzystał swój potencjał).

Organizujemy pomoc i reprezentację we wszystkich rodzajach spraw alimentacyjnych (w tym także w sprawach o podwyższenie, obniżenie oraz uchylenie już zasądzonych alimentów).

Prosimy o opisanie istoty sprawy (problemu) oraz stanu majątkowego (chodzi o okoliczności wskazujące na brak możliwości ponoszenia przez Pana/Panią kosztów procesu).

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Back to top button