MASZ PRAWO

We współczesnym państwie demokratycznym prawo do sądu przysługuje również osobom, których nie stać na bieżące ponoszenie kosztów procesu. Jest ono realizowane za pomocą szeregu instytucji prawnych stworzonych z myślą o osobach, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

NASZA MISJA

Celem naszego istnienia jest realizacja konstytucyjnego prawa do sądu poprzez organizowanie oraz świadczenie nieodpłatnych usług prawnych dla osób fizycznych oraz firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

OBSZARY DZIAŁANIA

Obecnie zapewniamy bezpłatną pomoc prawną w następujących dziedzinach: obsługa spraw oddłużeniowych; sprawy alimentacyjne; sprawy o podział majątku wspólnego małżonków; sprawy spadkowe (sprawy o zachowek i dział spadku); sprawy wekslowe; sprawy upadłościowe (upadłość konsumencka); sprawy o zniesienie współwłasności; wszystkie rodzaje spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie; wszystkie rodzaje spraw o zapłatę (w tym o zwrot pożyczki oraz zapłatę za fakturę); sprawy pracownicze (o zapłatę wynagrodzenia i odprawy, o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu mobbingu).

Powyższy katalog spraw jest katalogiem otwartym (w zależności od sytuacji możliwa jest obsługa także innych spraw). Jeżeli Pani/Pana sprawa dotyczy dziedziny prawa niewymienionej w powyższym zestawieniu, prosimy o przesłane e-maila z krótkim opisem problemu.

Back to top button